Alla inlägg av Alf Kjeller

Ny ordförande för Stockholm Pride

Delar av Stockholm Prides nya styrelse. Från vänster: Jesper Greatsch, Caisa Viksten, Viktoria Herjeryd, Maria Paulsson, Victor Harju, Britta Davidsohn, Dennis Svensson, Emilia Wikström Melin, Johannes Andersson, Anna Cancela och Johnny Foglander. På bilden saknas Joel Mauricio Isabel Ortiz. Foto: Olav Holten

Britta Davidsohn, ny ordförande

Stockholm Pride har haft sitt årsmöte idag den 18 februari. Styrelsen består nu av totalt tolv personer varav sex sitter kvar från föregående år. Ny ordförande är Britta Davidsohn som gör sitt fjärde år i styrelsen.

Styrelsen består nu av Britta Davidsohn, ordförande, Viktoria Herjeryd, kassör, samt ledamöterna Johannes AnderssonAnna Cancela (nyval), Johnny Foglander (nyval), Jesper Greatsch (nyval), Victor HarjuJoel Mauricio Isabel Ortiz (nyval), Maria PaulssonDennis Svensson (nyval), Caisa Viksten (nyval), och Emilia Wikström Melin.

Vid årsmötet kunde styrelsen rapportera ett positivt ekonomiskt resultat från föregående år och en verksamhetsplan som inbegriper ett fortsatt arbete för att göra föreningen och festivalen till en trygg plats som inkluderar hela communityt.

Med på mötet var även West Prides ordförande Tasso Stafilidis och Annika Malhotra från Visit Stockholm vilka deltog i en presentation av arbetet inför EuroPride 2018 som genomförs i sommar i Stockholm och Göteborg.

Stockholm Pride

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival sedan 1998 och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen.

Föreningen Stockholm Pride är en ideell organisation, där allt arbete med festivalen sker på volontär basis. Föreningens syfte är att årligen arrangera festivalen Stockholm Pride.

EuroPride

EuroPride är den gemensamma festival som varje år uppmärksammas extra i Europa och står värd för samtal, debatt och nätverkande för en starkare kamp för lika rättigheter. Organisationen EPOA (European Pride Organisers’ Association) är den organisation som beslutar och tilldelar värdskapet. EuroPride höll första gången 1992 och då i London.

Nu i sommar arrangeras EuroPride tillsammans av Stockholm Pride och West Pride mellan 27 juli och 19 augusti. Det är första gången två städer arrangerar detta tillsammans och tredje gången som Stockholm Pride är med som arrangör. Stockholm Pride har tidigare arrangerat EuroPride 1998 och 2008.

Datum för EuroPride 2018

Stockholm 27 juli – 5 augusti
Göteborg 14 – 19 augusti

Kontakt

Alf Kjeller
Telefon:
 070-5720990
E-post: [email protected]

In The Name of Love – årets EuroPridelåt

Årets EuroPridelåt är ”In The Name of Love”  med Alzacar! Låten släpps som singel idag som start för deras 20-årsfirande och avskedsturné över hela landet med start i oktober.

Vi är så glada och stolta över att få representera årets Europride med ”In the name of love”, låten är en hyllning till alla som vågar vara sig själva i alla sina färger. Stort tack Pride för 20 år och tack till den trognaste publik av alla ni har burit och inspirerat oss under hela vår resa. Vi har kommit långt men kampen fortsätter. Long live love and disco!

Budskapet om allas lika värde, regnbågens olika färger, discokulans sprickor och dansgolvet som frizon, är något vi alltid kommer kämpa för – nå’t som Alcazar alltid kommer vara förenat med! Det har varit 20 år av hjärta, smärta, utmaningar, erövringar, Melodifestivaler och allt annat som hör livet till. Idag är vi bättre, starkare och har det roligare än någonsin! Vi har ett glädjens år framför oss, det är Alcazars 20-års jubileum och det finns inga vi hellre vill fira med än alla fantastiska Alcastars där ute. Det är också vår chans att personligen tacka alla fans – gamla som nya. Vi skall dansa natten lång, som om morgondagen inte fanns – då är vårt mission completed!, hälsar TessLina och Andreas.

”In the name of love”, skriven av Linnea & Joy Deb och kommer i speciell EuroPride remix under våren. Du hittar låten på Spotify: https://open.spotify.com/album/0u45RefXhk4VlLELTqea4R

Mer information om Alzacars turné hittar du på deras hemsida.

Kontakt:
Alf Kjeller
E-post: [email protected]

EuroPride 2018 lyfter transfrågor med hjälp av röst i förändring

I sommar anordnas EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg.
Inför festivalen lanserar nu EuroPride ”The Voice of Change”:
en röstinspelning med transpersonen Alex under en könskorrigerande behandling från kvinna till man, som framför ett viktigt budskap om transpersoners rättigheter.

I över 60 länder i världen är det idag olagligt att ändra sin könsidentitet. Inför EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg ville EuroPride visa vad de kämpar för: alla människors rätt att få vara den de är.

För att lyfta frågan om transpersoners rättigheter, en hårt utsatt och ofta marginaliserad grupp i hbtq-communityt, spelade EuroPride 2018 in ett meddelande till världen, med hjälp av Alex. En transperson som genomgår en könskorrigering från kvinna till man.

— För varje spruta testosteron som Alex fick, gjorde vi en ny röstinspelning. Och varje inspelning tog honom ett steg närmare hans riktiga jag. Efter flera månader kombinerade vi alla inspelningar till ett starkt meddelande, och en inbjudan till EuroPride 2018 i sommar. För EuroPride är en både en upplevelse för livet och en viktig samlingspunkt för att fortsätta driva förändring. Tillsammans är vi The Voice of Change, säger Britta Davidsohn, t.f. ordförande för Stockholm Pride.

– En av våra viktigaste uppgifter som Pride-festivaler är att sätta fokus på de orättvisor och det förtryck som hbtqi+-personer fortfarande utsätts för, i andra länder och här hemma. Genom att arrangera EuroPride kan vi rikta strålkastarljuset på livsviktiga frågor, som transpersoners livssituation, skapa opinion och ställa krav på förändring och respekt,
säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.

I sommar hålls EuroPride 2018 för första gången i två städer, Stockholm och Göteborg, gemensamt organiserad av Stockholm Pride och West Pride. Festivalen anordnas under devisen ”Two cities, One country – for a united Europe, open to the world”, och förväntas locka besökare från både Europa och hela världen.

 

Om ”The Voice of Change” i detalj

Projektet pågick under flera månaders tid, från första kontakt med Alex i juni fram till sista inspelningsdag i december 2017. Många inspelningar gjordes för att få så naturliga övergångar som möjligt i Alex röst som än idag är i förändring. Hans könskorrigerande behandling består av såväl medicinska som kirurgiska behandlingar.

För varje testosteronspruta Alex fick under perioden, gjorde vi en ny röstinspelning. Under processens gång genomgick han även en mastektomi (bröstkorgsrekostruktion) för att komma ännu närmre sin könsidentitet. Eftersom att Alex identifierar sig som en transman har vi valt att vara öppna med hans könskorrigering från kvinna till man.

Det är dock av yttersta vikt påpekas att detta inte är applicerbart för alla som genomgår en könskorrigerande behandling då den könsbekräftande vården är tillgänglig både för binära och icke-binära personer.

Enligt en global sammanställning av National Geographic tillsammans med TransRespect.org i januari 2017 är det i över 60 länder legalt omöjligt att justera sin könsidentitet.

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-identity-map-where-you-can-change-your-gender-on-legal-documents/

Kontakt:
Alf Kjeller
E-post: [email protected]

Stockholm Pride genomför omfattande åtgärder

Under de senaste dagarna har det framkommit mycket allvarliga uppgifter i media om att en eller flera personer på ledande befattningar i Stockholm Pride har begått sexuella övergrepp mot minderåriga.

Ingen av de berörda personerna är kvar i organisationen. Styrelsen gör nu en genomlysning av organisationen och vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa en trygg festival för alla.

Det rör sig om olika fall, ett där det finns motstridiga polisanmälningar om såväl övergrepp som förtal och ett där det finns en dom sedan ett antal år tillbaka i tiden.

I det tidigare fallet gjorde styrelsen, utifrån den information som fanns då, en samlad bedömning av personens lämplighet och de anklagelser som framkommit, innan styrelsen beslutade att avsluta samarbetet med personen och be denne lämna över sina arbetsuppgifter till tillförordnad.

I det senare fallet togs personen ur tjänst så snart styrelsen fått kännedom om domen.

– Vi är en ideell förening som varje år genomför Stockholm Pride. Som styrelse är vi högst ansvariga för att garantera säkerheten och tryggheten för alla volontärer, besökare och samarbetspartners. Det är tydligt att vi har brustit internt, vi vidtar nu därför omfattande åtgärder, säger Britta Davidsohn tf ordförande för Stockholm Pride.

Stockholm Pride kommer omgående att:

  • Begära in utdrag ur belastningsregistret för alla personer på ledande positioner
  • Göra en fullständig genomlysning av volontärorganisationen som den ser ut i dag
  • Uppdatera rutinerna för hur vi rekryterar och fortbildar på alla nivåer i organisationen
  • Ta fram en ny policy för hur vi säkerställer en trygg organisation fri från sexuella trakasserier och övergrepp
  • Etablera en tydlig rutin och kontaktväg för vart man som volontär eller förtroendevald kan vända sig med information eller egna erfarenheter

– Det som skett är oerhört allvarligt, framför allt för att vi som hbtq-organisation och mötesplats har en viktig roll att spela och ett mycket stort ansvar för att själva vara en trygg verksamhet fri från diskriminering och övergrepp, säger Britta Davidsohn.

Om Stockholm Pride

Varje sommar genomför 600 volontärer festivalen Stockholm Pride för 10 000-tals besökare. Den pågår i en vecka och är både en frizon för hbtq-personer och en plattform för politiska samtal.

Veckan avslutas med Prideparaden, nordens största återkommande evenemang.

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och medlemsföreningar och tillsätter en festivalledning som är operativt ansvarig för att genomföra festivalen.

Kontaktuppgifter

Presskontakt:
Johannes Andersson
E-post: [email protected]
Telefon: 070-416 56 92

 

Stockholm Prides åtgärder med anledning av nya uppgifter

Nya uppgifter har i dag framkommit om personer på ledande positioner i föreningen Stockholm Pride, anklagelser och uppgifter som vi i styrelsen inte har känt till och tar på mycket stort allvar.

Sexuella trakasserier och övergrepp är givetvis aldrig ok, i något sammanhang. Som hbtq-organisation och mötesplats har vi dessutom ett extra stort ansvar för att själva vara en trygg verksamhet fri från diskriminering och övergrepp.

De två personer som lyfts i DN:s rapportering har båda lämnat organisationen.

Det är tydligt att vi har stora luckor i våra rutiner. Vi har omgående påbörjat ett arbete med att se över hur föreningen och festivalen kan vara en trygg plats för alla.

Stockholm Pride kommer omgående att:

  • Begära in utdrag ur belastningsregistret för alla personer på ledande positioner
  • Göra en fullständig genomlysning av volontärorganisationen som den ser ut i dag
  • Uppdatera rutinerna för hur vi rekryterar och fortbildar på alla nivåer i organisationen
  • Ta fram en ny policy för hur vi säkerställer en trygg organisation fri från sexuella trakasserier och övergrepp
  • Etablera en tydlig rutin och kontaktväg för vart man som volontär eller förtroendevald kan vända sig med information eller egna erfarenheter

Stockholm Pride är en ideell organisation och vi är många som nu hjälps åt för att säkerställa en trygg verksamhet framöver.

Om du har uppgifter eller erfarenheter som du vill dela med dig av, tveka inte att kontakta tf ordförande Britta Davidsohn, [email protected]

Presskontakt:
Johannes Andersson
E-post: [email protected]
Telefon: 070-416 56 92