Alla inlägg av Alf Kjeller

EuroPride 2018 lyfter transfrågor med hjälp av röst i förändring

I sommar anordnas EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg.
Inför festivalen lanserar nu EuroPride ”The Voice of Change”:
en röstinspelning med transpersonen Alex under en könskorrigerande behandling från kvinna till man, som framför ett viktigt budskap om transpersoners rättigheter.

I över 60 länder i världen är det idag olagligt att ändra sin könsidentitet. Inför EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg ville EuroPride visa vad de kämpar för: alla människors rätt att få vara den de är.

För att lyfta frågan om transpersoners rättigheter, en hårt utsatt och ofta marginaliserad grupp i hbtq-communityt, spelade EuroPride 2018 in ett meddelande till världen, med hjälp av Alex. En transperson som genomgår en könskorrigering från kvinna till man.

— För varje spruta testosteron som Alex fick, gjorde vi en ny röstinspelning. Och varje inspelning tog honom ett steg närmare hans riktiga jag. Efter flera månader kombinerade vi alla inspelningar till ett starkt meddelande, och en inbjudan till EuroPride 2018 i sommar. För EuroPride är en både en upplevelse för livet och en viktig samlingspunkt för att fortsätta driva förändring. Tillsammans är vi The Voice of Change, säger Britta Davidsohn, t.f. ordförande för Stockholm Pride.

– En av våra viktigaste uppgifter som Pride-festivaler är att sätta fokus på de orättvisor och det förtryck som hbtqi+-personer fortfarande utsätts för, i andra länder och här hemma. Genom att arrangera EuroPride kan vi rikta strålkastarljuset på livsviktiga frågor, som transpersoners livssituation, skapa opinion och ställa krav på förändring och respekt,
säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.

I sommar hålls EuroPride 2018 för första gången i två städer, Stockholm och Göteborg, gemensamt organiserad av Stockholm Pride och West Pride. Festivalen anordnas under devisen ”Two cities, One country – for a united Europe, open to the world”, och förväntas locka besökare från både Europa och hela världen.

 

Om ”The Voice of Change” i detalj

Projektet pågick under flera månaders tid, från första kontakt med Alex i juni fram till sista inspelningsdag i december 2017. Många inspelningar gjordes för att få så naturliga övergångar som möjligt i Alex röst som än idag är i förändring. Hans könskorrigerande behandling består av såväl medicinska som kirurgiska behandlingar.

För varje testosteronspruta Alex fick under perioden, gjorde vi en ny röstinspelning. Under processens gång genomgick han även en mastektomi (bröstkorgsrekostruktion) för att komma ännu närmre sin könsidentitet. Eftersom att Alex identifierar sig som en transman har vi valt att vara öppna med hans könskorrigering från kvinna till man.

Det är dock av yttersta vikt påpekas att detta inte är applicerbart för alla som genomgår en könskorrigerande behandling då den könsbekräftande vården är tillgänglig både för binära och icke-binära personer.

Enligt en global sammanställning av National Geographic tillsammans med TransRespect.org i januari 2017 är det i över 60 länder legalt omöjligt att justera sin könsidentitet.

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-identity-map-where-you-can-change-your-gender-on-legal-documents/

Kontakt:
Alf Kjeller
E-post: [email protected]

Stockholm Pride genomför omfattande åtgärder

Under de senaste dagarna har det framkommit mycket allvarliga uppgifter i media om att en eller flera personer på ledande befattningar i Stockholm Pride har begått sexuella övergrepp mot minderåriga.

Ingen av de berörda personerna är kvar i organisationen. Styrelsen gör nu en genomlysning av organisationen och vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa en trygg festival för alla.

Det rör sig om olika fall, ett där det finns motstridiga polisanmälningar om såväl övergrepp som förtal och ett där det finns en dom sedan ett antal år tillbaka i tiden.

I det tidigare fallet gjorde styrelsen, utifrån den information som fanns då, en samlad bedömning av personens lämplighet och de anklagelser som framkommit, innan styrelsen beslutade att avsluta samarbetet med personen och be denne lämna över sina arbetsuppgifter till tillförordnad.

I det senare fallet togs personen ur tjänst så snart styrelsen fått kännedom om domen.

– Vi är en ideell förening som varje år genomför Stockholm Pride. Som styrelse är vi högst ansvariga för att garantera säkerheten och tryggheten för alla volontärer, besökare och samarbetspartners. Det är tydligt att vi har brustit internt, vi vidtar nu därför omfattande åtgärder, säger Britta Davidsohn tf ordförande för Stockholm Pride.

Stockholm Pride kommer omgående att:

  • Begära in utdrag ur belastningsregistret för alla personer på ledande positioner
  • Göra en fullständig genomlysning av volontärorganisationen som den ser ut i dag
  • Uppdatera rutinerna för hur vi rekryterar och fortbildar på alla nivåer i organisationen
  • Ta fram en ny policy för hur vi säkerställer en trygg organisation fri från sexuella trakasserier och övergrepp
  • Etablera en tydlig rutin och kontaktväg för vart man som volontär eller förtroendevald kan vända sig med information eller egna erfarenheter

– Det som skett är oerhört allvarligt, framför allt för att vi som hbtq-organisation och mötesplats har en viktig roll att spela och ett mycket stort ansvar för att själva vara en trygg verksamhet fri från diskriminering och övergrepp, säger Britta Davidsohn.

Om Stockholm Pride

Varje sommar genomför 600 volontärer festivalen Stockholm Pride för 10 000-tals besökare. Den pågår i en vecka och är både en frizon för hbtq-personer och en plattform för politiska samtal.

Veckan avslutas med Prideparaden, nordens största återkommande evenemang.

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och medlemsföreningar och tillsätter en festivalledning som är operativt ansvarig för att genomföra festivalen.

Kontaktuppgifter

Presskontakt:
Johannes Andersson
E-post: [email protected]
Telefon: 070-416 56 92

 

Stockholm Prides åtgärder med anledning av nya uppgifter

Nya uppgifter har i dag framkommit om personer på ledande positioner i föreningen Stockholm Pride, anklagelser och uppgifter som vi i styrelsen inte har känt till och tar på mycket stort allvar.

Sexuella trakasserier och övergrepp är givetvis aldrig ok, i något sammanhang. Som hbtq-organisation och mötesplats har vi dessutom ett extra stort ansvar för att själva vara en trygg verksamhet fri från diskriminering och övergrepp.

De två personer som lyfts i DN:s rapportering har båda lämnat organisationen.

Det är tydligt att vi har stora luckor i våra rutiner. Vi har omgående påbörjat ett arbete med att se över hur föreningen och festivalen kan vara en trygg plats för alla.

Stockholm Pride kommer omgående att:

  • Begära in utdrag ur belastningsregistret för alla personer på ledande positioner
  • Göra en fullständig genomlysning av volontärorganisationen som den ser ut i dag
  • Uppdatera rutinerna för hur vi rekryterar och fortbildar på alla nivåer i organisationen
  • Ta fram en ny policy för hur vi säkerställer en trygg organisation fri från sexuella trakasserier och övergrepp
  • Etablera en tydlig rutin och kontaktväg för vart man som volontär eller förtroendevald kan vända sig med information eller egna erfarenheter

Stockholm Pride är en ideell organisation och vi är många som nu hjälps åt för att säkerställa en trygg verksamhet framöver.

Om du har uppgifter eller erfarenheter som du vill dela med dig av, tveka inte att kontakta tf ordförande Britta Davidsohn, [email protected]

Presskontakt:
Johannes Andersson
E-post: [email protected]
Telefon: 070-416 56 92

Stockholm Pride ska vara tryggt för alla

Med anledning av den artikel som publicerats i DN den 20 december 2017 vill styrelsen förtydliga hur vi ser på det inträffade, och hur vi arbetar med att säkerställa en trygg verksamhet för alla volontärer, besökare och samarbetspartners.

Vi ser givetvis mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit. Stockholm Pride finns till som plattform för alla hbtq-personer och våra vänner som vill mötas, stärkas och fortsätta kampen för alla människors lika rättigheter. Det innebär att vi har ett extra stort ansvar för att vår förening är trygg och inkluderande för alla. Vi ska föregå med gott exempel och alltid vara tydliga i våra värderingar.

Med det sagt vet vi fortfarande inte vad som har skett. En ledande person i vår organisation har anklagats, och senare polisanmälts, för att ha köpt sex av minderårig. En polisiär utredning pågår därför just nu. Personen i fråga förnekar att hen ska ha betalat för sex och har anmält den anklagande personen för förtal. Ord står alltså mot ord, det vi kan göra är att vara tydliga med att vi inte accepterar det som påstås ha skett.

Stockholm Prides styrelse har därför, i samband med anklagelserna, valt att avsluta samarbetet med personen i fråga. Hens avtal går ut vid årsskiftet och kommer inte att förlängas. Perioden fram till dess skulle ägnas åt överlämning till de personer som nu gemensamt tar över hens ansvarsområden. Igår den 20 december valde dock personen i fråga att själv avbryta sitt avtal och lämna Stockholm Pride omgående.

Samtidigt fortsätter arbetet med att säkerställa att alla volontärer, besökare och samarbetspartners känner sig trygga på vår gemensamma plattform och i arbetet med att genomföra EuroPride nästa sommar.

Vi är en helt ideell förening som gör det här tillsammans för 20:e året i rad. Det viktigaste för oss är att alla mår bra och litar på varandra i organisationen.

Som ett första steg på vägen inleder vi 2018 med ett medlemsmöte och en informationsträff för de som vill fortsätta samtalet om hur vi kan bli en trygg och tillgänglig verksamhet för alla. Vi kommer samtidigt se över våra policydokument samt rutiner för hur vi rekryterar och fortbildar alla som är engagerade i föreningen Stockholm Pride.

Styrelsen för Stockholm Pride, torsdag den 21 december 2017

Men anledning av artikeln i dagens DN

Med anledning av artikeln i DN så vill styrelsen för Stockholm Pride göra följande uttalande:

Vi ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit och har agerat därefter.

Styrelsen som helhet fick kännedom om tweetsen måndagen den 27 november. Onsdagen den 29 november fick styrelsen kännedom om att det skett pengatransaktioner. Då aktiverades krisorganisation och den utpekade personen erkände att det funnits sexuella inslag i kontakter via chatt samt att hen betalat pengar för mat och kläder men förnekar sexköp. Våra juristers bedömning var att det inte fanns underlag för att göra en polisanmälan baserat på den informationen.

Måndagen den 4 december beslutade styrelsen att avsluta samarbetet med den utpekade personen. Det var en samlad bedömning utifrån flera aspekter som skett under hösten där den aktuella händelsen vägde tungt in.