Etikettarkiv: tema

Vem bestämmer hur du förväntas leva ditt liv?

Årets kampanj för Stockholm Pride är ett unikt samarbete mellan Stockholm Pride och enskilda aktörer från Stockholms mode- och reklamvärld. Kampanjen är uppbyggd kring årets tema ”Vem bestämmer?” och bjuder in till diskussion, samtal och ifrågasättande.

”Jag är väldigt glad för årets tema och stolt över det samarbete som ligger till grund för kampanjen. Jag vill passa på att rikta lite extra uppmärksamhet till kampanjens hemsida och interaktiva funktioner. Det är genom att fortsätta lyfta viktiga diskussioner vi som pridefestival bidrar till att göra samhället ännu mer öppet och inkluderande. Vi vill föra dialog och skapar nu rum för samtal där vi uppmuntrar till att tänka fritt och tala högt!” Säger Christian Valtersson, ordförande Stockholm Pride

Temat för Stockholm Pride 2016 är ”Vem bestämmer?

Med temat vill Stockholm Pride öppna upp för diskussioner kring vem, eller vilka, som sätter upp ramarna för hur vi förväntas leva våra liv – vilka normer som påverkar oss och hur de formar vår  verklighet.  Stockholm Pride vill att vi pratar om var makten ligger och hur den hamnade där den är.

Temat tar avstamp i fem olika delar av vår tillvaro och fokuserar på vem som bestämmer i de olika delarna; samhället i stort, i familjen, i vårt eget community, i sängen och vem som bestämmer över din kropp.

Samtal föder förståelse, förståelse ger insikter och insikter för oss framåt

Det är stora och svåra frågor, men när vi diskuterar dem så kan vi kanske bättre förstå den verklighet vi lever i. Först när vi förstår vår tillvaro så kan vi röra oss framåt, värna om det som är bra och förändra det som är dåligt.

Som symbol för årets tema har Stockholm Pride valt att använda gudinnan Justitia

Justitia, som är rättvisans gudinna i den romerska mytologin, gestaltas ofta med ögonbindel eftersom ingen direkt kan se vad som är rätt och fel. Inte utan att först undersöka,  ifrågasätta och skapa sig förståelse.

Om vi, likt Justitia, ständigt ställer frågor, undersöker och diskuterar så kan vi bättre förstå vår tillvaro, dess strukturer och de normer som formar den. En förståelse vi finner genom kritiskt tänkande, ifrågasättande och dialog, snarare än att ”döma hunden efter håren”.

Alla insikter börjar som frågor, därför uppmanar Stockholm Pride alla att ständigt ställa frågor. Att reflektera och diskutera kring hur verkligheten ser ut och vem som bestämt att den ska vara sådan.

På kampanjsiten www.vembestämmer.se har alla som vill möjlighet att själva ställa frågor på temat ”Vem bestämmer?” för att inspirera till diskussioner, samtal och insikter. Det finns även möjlighet att rösta på de frågeställningar en tycker är särskilt bra, inspirerande eller viktiga.

Årets kampanj är framtagen, i sann Stockholm Pride-anda, med ideella krafter, sponsorskap och brinnande engagemang.  Stockholm Pride vill rikta ett speciellt tack till Nina Holma, Pia Eklund, SVT/Magasin4, Ateljé 33 samt Läderverkstan.

Kampanjen är framtagen av:

Creative Lead / Projektledare: Erik Sundbäck/Stockholm Pride
Fotograf: Nina Holma
Modell: Ellinor Arveryd
Stylist: Josef Forselius
Hårstylist: Peter Avento
Makeup: Åsa Karlsten
Retusch: Pia Eklund
Kampanjsite & design: Oscar Andersson & Therese Albertsson

Kontakt

Erik Sundbäck, [email protected]

Pressbild

Annons_main

Facebook censurar Stockholm Prides kampanjbilder – ​Låt oss definiera oss själva i sociala medier!

Gör Slut 2

Vi har regnbågsfiltrat våra profilbilder, vi har fått möjlighet att välja könstillhörighet själva och Facebook ger oss redskap att nå ut till både våra besökare och de som inte har möjlighet att delta fysiskt i festivalen. Vi älskar Facebook som mötesplats.

Vi tycker därför att det är mycket olyckligt att Facebook trots lanseringen av gender options (möjlighet att inte behöva välja mellan man och kvinna) i måndags, väljer att gå emot sitt eget ställningstagande. Tre av våra kampanjbilder har blivit könade och den ena bortplockad av Facebook.

Detta trots att vi inte skrivit ut kön på modellerna. Två har blivit bedömda som manskroppar och fått ligga kvar i vårt album. En tredje har blivit könsbestämd som en kvinnas kropp och den bilden har rapporterats som att bryta deras Community standards regarding nudity (nakenhet) och blivit borttagen. Pride tycker att det är märkligt och beklagligt att Facebook går ut med dubbla budskap i denna för många avgörande fråga.

Att Facebook bestämmer att en viss typ av kropp tillhör en kvinna. Rätten att inte behöva utsättas för kränkningen det innebär att bli könsbestämd av någon annan borde gälla även Facebook! Vi tycker inte att det ligger i deras bedömning att ta beslut om något så viktigt och personligt som ens egen könsidentitet.

Den bifogade bilden är den som plockats bort av Facebook, och två andra har blivit könade.

Kontakt och pressförfrågningar

Sandra Ehne, ordförande Stockholm Pride

070-270 15 25

Joanna Ljunggren, presschef Stockholm Pride

070-450 39 34

Inbjudan till årets kampanj ”Gör slut” – Unik fotoutställning på Kulturhuset!

Gör Slut 1

Årets kampanj för Stockholm Pride ”Gör slut!” tar sitt avstamp i att göra slut med fördomar och normer som förtrycker och håller tillbaka människor från att vara sig själva. Vi uppmanar dig att göra slut med det du behöver göra slut med. Bilderna föreställer HBTQ-personer i skiftande nakenhet. Kön, hudfärg och ålder skiftar – det de har gemensamt är att de själva definierar sig utanför rådande könsnormer och inte är professionella modeller. Under Pridefestivalen kommer den unika kampanjen att ställas ut på Kulturhuset i Stockholm.

Bilderna föreställer HBTQ-personer i skiftande nakenhet. Kön, hudfärg och ålder skiftar – det de har gemensamt är att de själva definierar sig utanför rådande könsnormer och inte är professionella modeller. De kommunicerar och manifesterar att göra slut på olika sätt. Bilderna är sårbara men samtidigt starka i att våga göra slut med normer, synen på kroppen och att kroppen definierar vem du är eller vilket kön du har. Det är dags att göra slut med det som begränsar och håller tillbaka den man är eller vill kunna vara. Vi gör slut med hat och fördomar för att göra plats för kärlek och allas rätt att vara den du vill.

För media kommer det att finnas tillfälle att fotografera kampanjen tillsammans med Stockholm Prides ordförande Sandra Ehne kl. 13:00 torsdagen den 30 juli.

Sandra Ehne kommer att ge en kort presentation av kampanjen och hur vi tänker kring årets tema. Bilderna kommer att hängas upp på plan 3 i Kulturhuset och finns tillgängliga fram till på söndag.

De bifogade bilderna är fria att använda. Ett antal fler bilder ingår i fotoutställningen på Kulturhuset och Pride House. Vi vill understryka att i övriga Kulturhuset råder fortsatt fotoförbud.

Kontakt

Presskontakt:

Stockholm Pride pressjour

073- 968 33 99

Sandra Ehne, ordförande Stockholm Pride

[email protected]

070-270 15 25

Årets tema för Stockholm Pride är ”Gör slut”

Sandra Ehne

– Det är dags att göra slut med normer som håller oss tillbaka. Det betyder att vi ska göra slut med homo-,bi-, transfobin och heteronormen. Vi ska tillsammans våga vara oss själva, säger Sandra Ehne, ordförande i föreningen Stockholm Pride.

Stockholm Pride vill skapa utrymme för dig att bli tillräckligt modig och stark för att kunna göra slut med det som just du vill eller behöver göra slut med. Så gör slut med dina fördomar och fira en vecka av kärlek och trygghet med oss den 27 juli till 1 augusti.

– Att göra slut med det som håller oss tillbaka är en fortsättning på kampen för att bli sedd för den man är och gör att vi tillsammans kan bli starkare. Det räcker inte att HBTQ-personer får gifta sig, kampen förs nu vidare, i vardagen, fortsätter Sandra Ehne

Inom HBTQ-communityt kan vi vara väldigt olika, men det som förenar oss är just kampen för att skilja sig från normen. Även i HBTQ-världen har vi våra fördomar, stereotyper och normer att göra slut med.

Det är fortfarande många som inte vågar vara öppna på jobbet, säga ifrån mot

homo-,bi-, transfobin på fikarasten eller berätta vad man gjorde i helgen.

Presskontakt:
Sandra Ehne, ordförande
070 270 15 25

Joanna Ljunggren, presschef
070 450 39 34