Stockholm Prides Faktureringsrutiner

För att få effektivare betalningsrutiner och höjd servicenivå uppdaterar Stockholm Pride sina rutiner för leverantörsfakturor. Vi ber er därför läsa igenom denna information samt uppdatera Stockholm Prides uppgifter hos er om de hos er sedan tidigare.

Stockholm Pride, org.nr. 802402-6612, tar emot leverantörsfakturor på tre sätt:

 • Genom Svefaktura
 • Via e-post
 • Via vanlig post Vi önskar i första hand att fakturorna skickas via Svefaktura för smidigare hantering. Leverantörsfakturor som skickas via e-post ska endast skickas i PDF-format till adressen: L.[email protected].ORG
 • Endast en bifogad PDF-fil per mail. (fakturor som kommer i annat format, som t.ex. word, excel, kommer inte att kunna tas emot då denna rutin är automatiserad).
 • Meddelanden eller konversationer kan ej skickas med fakturan. Då denna rutin är automatiserad.

  Pappersfakturor skickas till: Stockholm Pride Att: Fakturor
  Box 513
  101 30 Stockholm

  Referens på leverantörsfakturor
  Fråga alltid vilken person som ska stå som referens på fakturan hos Stockholm Pride. Detta underlättar vid hanteringen

  Märkning på leverantörsfakturor
  Märkningen kan variera beroende på vilken person som beställer varför ni behöver inhämta information om märkning för varje faktura.
  Märkningen består normalt sett av ett femsiffrigt nummer som börjar på 9. T.ex. 96411.

  Betalningsvillkor och Övriga villkor
  Följande villkor gäller om inte annat överenskommits i skriftligt avtal.
 • Vi tillämpar och accepterar minst 30 dagar som betalningsvillkor.
 • Faktureringsavgift, expeditionsavgift och liknande avgifter accepteras ej.
 • Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%. Fakturor som inte följer betalningsvillkoren kommer att bestridas och leverantören får inkomma med en ny korrekt faktura.

Övriga uppgifter som ska finnas på fakturan

 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer
 • Godkänd för F-skatt ska anges på leverantörsfakturan
 • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
 • Kundens juridiska namn = Stockholm Pride, org.nr. 802402-6612
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp i kronor och % per momssats
 • Fakturanummer (och/eller OCR-nummer)
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Stockholm Prides referens som lämnats till er
 • Märkning av leverantörsfakturan med kostnadsställe/projektnummer eller annan av Stockholm Pride uppgiven märkningskod

  I övrigt hänvisar vi till www.skatteverket.se om vilken information som krävs på en faktura. Vi inhämtar och kontrollerar informationen gällande ert företag (med hjälp av organisations- eller personnummer) från officiella register varför det är viktigt att de överensstämmer med vad ni angivit på fakturan. Fakturor som saknar uppgifter om märkning / referens, godkänd F-skatt, eller i övrigt saknar uppgifter enligt ovan kan komma att bestridas och skickas tillbaka till leverantören. Likaså gäller fakturor som inte följer betalningsvillkor samt övriga villkor.

  Leverantören får därefter kreditera den bestridna fakturan samt skicka en ny korrekt faktura som då har ett nytt fakturadatum.
Stockholm Pride
Org.nr. 802402-6612 Bankgiro 5792-8962
IBAN. SE8050000000052031011936 BIC(SWIFT) ESSESESS

Fakturering av Stockholm Prides kunder

För att få effektivare betalningsrutiner och höjd servicenivå informerar vi er här om våra faktureringsrutiner och betalningsvillkor.

Rätt uppgifter från början

Hjälp oss att få rätt information och uppgifter från början.
Vi inhämtar och kontrollerar informationen gällande företag/organisationer och privatpersoner, med hjälp av organisations- eller personnummer, från officiella register. Därför är det viktigt att uppgifterna överensstämmer med vad ni uppger. Om dessa inte stämmer behöver vi kontakta er för att kontrollera vad som gäller. Detta leder till ett merarbete för båda parter och kan leda till att ni inte får er faktura i god tid innan betalning ska ske.

Uppgifter som vi behöver för att kunna lägga upp er som kund är:

 • Organisationsnummer
 • Namn – registrerat (företag eller person)
 • Adress (meddela om den avviker från den officiella adressen)
 • Fakturaadress om den avviker från ordinarie adress.
 • Ev. referens som fakturan ska märkas med
 • Kontaktperson
 • Mailadress till kontaktperson
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • EV e-postadress dit fakturan kan skickas digitalt, se nedan under ”Utskick av kundfaktura” Utskick av kundfaktura Stockholm Pride använder sig av tre sätt för att skicka kundfakturor.
 • Via e-post (ange till vilken E-postadress som fakturan ska skickas till)
 • Genom Svefaktura
 • Via vanlig post (pappersfaktura) Av miljöskäl föredrar vi att kunna skicka fakturorna digitalt samt att det också ger er möjlighet till snabbare hantering av fakturan. Uppge om fakturan kan skickas på något av de två ovanstående digitala alternativen. I annat fall kommer fakturan att skickas via vanlig post. Moms Stockholm Pride är en ideell förening som är momsbefriad. Därför finns det ingen moms på våra fakturor.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor på våra kundfakturor om inte annat överenskommits i skriftligt avtal.

Fakturering via annat företag

Stockholm Pride använder sig i stor utsträckning av factoringtjänst från tredje part för hantering av sina kundfakturor. T.ex. kan detta vara Fortnox Finans.
Det företaget skickar då ut kundfakturan till kunden för betalning. Det innebär att det kan stå ett annat bankgironummer på fakturan än Stockholm Prides.

Företaget hanterar även påminnelser, påminnelseavgifters samt även räntefakturering som kunden förbinder sig att betala om denne inte betalat i tid. Se även nedan.

Omfakturereing av kundfaktura

Stockholm Pride kommer att ta ut en administrativ avgift om 300kr per faktura som måste faktureras om på grund av att kunden har lämnat felaktiga uppgifter som t.ex. felaktig adress (E-post och Fakturaadress) felaktig referens eller annan märkning.

Avgifter för obetalda och försenade Kundfakturor

Stockholm Pride tar ut lagstadgade avgifter för obetalda och försenade kundfakturor. År 2020 uppgår dessa enligt följande:

Förseningsavgift: Påminnelseavgift: Inkassoarvode:

450kr 60kr 180kr

Har du frågor kontakta oss

E-post: [email protected]

Stockholm Pride är en ideell förening med volontär verksamhet. Det innebär att volontärerna oftast gör sitt arbete inom föreningen på sin fritid. Vår intensivaste period är juni till september vilket kan göra att det ibland kan ta tid att få svar från oss. Vi ber om överseende om detta.

Ett stort tack på förhand för er medverkan!