Foto: Rob Maxwell

Medlem

Att bli och vara medlem

Det är Stockholm Prides medlemmar som framförallt styr föreningen. Det är medlemmarna som röstar på årsmötet och medlemmar som väljer styrelsen. 

Privatpersoner, föreningar och företag kan teckna medlemskap i Föreningen Stockholm Pride. För att ha rösträtt på medlems- och årsmöte behöver medlemsavgiftern vara betald senast tre (3) veckor innan mötet. 

Ditt medlemskap hanteras via systemet “Memlist”. Du kan själv hantera ditt medlemskap, anmäla dig till evenemang som annordnas för medlemmar och enkelt förnya medlemskapet. Det går att betala medlemskap med Swish eller kort. I rutan nedan kan du registrera ett nytt medlemskap, vill du istället förnya ett existerande medlemskap gör du det lättast här.

  • Medlemskap för privatperson kostar 100 kr. Privatpersoner har en (1) röst på föreningens medlemsmöten.
  • Medlemskap för förening kostar 100 kr per påbörjat hundratal medlemmar, dock max 1000 kr. Föreningar har en (1) röst per påbörjat hundratal medlemmar, dock max tio (10) röster, på föreningens medlemsmöten.
  • Medlemskap för företag kostar 1000 kr. Företag har en (1) röst på föreningens medlemsmöten.

Fullmakt

Fullmakt kan ges till en (1) person som gäller för en (1) person vid årsmöte, extra årsmöte eller annat tillfälle där en frånvarande medlem önskar att göra sin röst hörd eller föra sin talan i en sakfråga.

Kontakt

Har du frågor om någonting rörande medlemsskap, vänligen mejla oss på [email protected].


Mer om medlemssystemet