Foto: Daniel James

Styrelse & ledning

Styrelsen för föreningen Stockholm Pride har som uppgift att se framåt och ta beslut kring festivalen i sin helhet. Genom att inte gräva ner sig i detaljer utan istället se till helheten och på framtiden ser styrelsen till att festivalen hela tiden utvecklas och anpassas efter vad medlemmarna och festivalbesökarna vill.

Att vara styrelseledamot är ett ideellt uppdrag och den som är intresserad av att kandidera bör vara förberedd på att det är ett uppdrag som är tidsomfattande och kräver både självständigt arbete mellan styrelsemöten, samt närvaro och engagemang på styrelsemöten. Den som sitter i Stockholm Prides styrelse delar och följer föreningens värdegrund.

Protokollet från föreningens senaste årsmötet (den 19 mars) är nu färdigställt och finns tillgängligt nedan.

Styrelsen för Stockholm Pride efter årsmötet 2024

Michal Budryk (ordförande), Vera-Linn Lanängen, (vica ordförande), Johan Molander (kassör), och ledamöterna Per Wahlberg, Cornelia Karlsson, Mats Nordström, Anne Hööglund, Saga Rosén och Marcus Sköld.

Festivalledning

Styrelsen utser varje år en ledning för arbetet med festivalen. Verksamheten är uppbyggd enligt följande struktur:

StyrelseFestivalchef: Mia Modin
Biträdande festivalchef: Daniel Gamvik
Pride CityVolontärer
Pride House
Pride Kinky
Pride Parade
Pride Park
Pride Youth
Administration
Kommunikation
Marknad
Säkerhet