Foto: Tim Bieler

Kontakt

Kontaktinformation

Har du några frågor gällande föreningen Stockholm Pride, festivalen, engagemang, partnerskap eller något annat, finns all kontaktinformation du söker på denna sida.

Information och allmänna frågor

[email protected]

Marknad (partnerskap, supporters och samarbeten)

[email protected]

Volontär

[email protected]

Press

[email protected]
010-188 6450 (endast journalister/medierepresentanter)

Pride House

[email protected]

Pride Park

[email protected]

Pride Parade

[email protected]

Pride City

[email protected]

Trygghet

Har du information om oegentligheter eller missförhållanden inom organisationen kan du anmäla det till den här adressen. Vi skyddar alltid din identitet.