Årets tema – Nyckeln till frihet

Samhällsutveckling och framsteg för hbtq-personer världen över har många gånger startat med att ta plats i det offentliga rummet, att protestera, manifestera, vara stolta och kräva grundläggande rättigheter – ofta i form av en första historisk prideparad och kanske även en pridefestival.  

Reformer skapar på sikt möjlighet att älska och leva som vi vill och vara oss själva. En första Pride kan vara den första nyckeln som låser upp från att känna tyngd och oro, till att känna gemenskap, framtidstro och frihet. Det finns än i dag ett stort behov, både i Sverige och världen över, att identifera dessa nycklar som är kärnan till att låsa upp nya dörrar och skapa ökad frihet för hbtq-personer. Med årets tema vill vi uppmana till att hitta nycklarna, och reflektera över hur vi låser upp begränsande dörrar och tillsammans skapar förändring. Vilken är nyckeln på din arbetsplats? I din idrottsförening? Vilken är nyckeln i Uganda eller Georgien? 


Pandemin har påverkat oss globalt, men även lokalt i Stockholm. Nu finns möjlighet att skapa nya mötesplatser, vad är nyckeln till frihet i det offentliga rummet i vår stad? Vad är nyckeln bort från begränsande normer till frihet inom vårt eget community? Hur kan vi som individer vara nycklar till vår egen, eller någon annans frihet? När började du känna dig fri, som att en sten föll från dina axlar, vad var nyckeln dit? 

Vi uppmanar alla som vill arrangera spännande programpunkter att reflektera och arbeta med temat och låta det genomlysa era aktiviteter. Vi ser fram emot intressant seminarier i Pride House och överraskande paradhälsningar!  

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information om årets tema och hur ni kan använda det i er verksamhet.