Föreningen

Foto: Rob Maxwell

Kallelse till årsmötet 2024 · Call to the 2024 Annual Meeting

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där vi – alla föreningens medlemmar – tillsammans beslutar om frågor som rör framtiden och föreningens utveckling. Vi väljer en ny styrelse och genomför val till andra förtroendeuppdrag. Hjärtligt Välkommen!
Läs mer
Foto: Cecilie Johnsen

Uppdaterat: Handlingar inför årsmötet 2023

Handlingarna inför årsmötet är nu tillgängliga och innehåller dagordning, komplett verksamhetsberättelse och valberedningens förslag till ny styrelse samt revisorer. Om du är medlem har du fått ett mejl med handlingarna, samt mer information om mötet.
Läs mer