Foto: Rob Maxwell

Ny styrelse för Stockholm Pride presenteras

Under Stockholm Prides årsmöte den 19 mars valdes en ny styrelse, 2022 års festival samt verksamhet redovisades och satsningar inför 2023 och organisationens 25-årsjubileum presenterades.

Den nya styrelsen som valdes in består av såväl tidigare styrelsemedlemmar med förnyat förtroende som nya ansikten. Gemensamt för dem alla är en bred erfarenhet av organisationen Stockholm Pride, samt HBTQ+-rörelsen och communityt. 

Fredrik Saweståhl fick vid årsmötet förtroende till ytterligare 1 år som ordförande. Resterande styrelse består av Michal Budryk (vice ordförande), Per Wahlberg (kassör) och ledamöterna Cornelia Karlsson, Mats Nordström, Ingvar Eklund, Anne Höglund, Johan Molander, Vera-Linn Lanängen, Marcus Sköld och Bobin Lilja.