Omvärlden

Foto: Alex- Jackman via Unsplash

Öppen utlysning för ukrainska hbtq+-artister

At this year’s Ljubljana Pride Festival we will be hosting an exhibition on the topic of International Queer Solidarity. We would like to highlight the role queer solidarity plays in the lives of LGBTIQ+ people during the time of war.
Läs mer
Nicke Johansson och Helena Westin stående med var sin mikrofon i handen. Nicke står till vänster och håller i ett plakat. Helena har mikrofonen lyft till munnen. Fotot är från 2014 och taget av Jon Voss.

Stockholm Pride om Nicke Johanssons bortgång

Nicke Johansson 1960-2023, Pridegrundare Vad är det som gör att saker händer? Vilka krafter gör att människor på riktigt påverkas, communityn uppstår och normer och samhällen förändras? Ibland kan det faktiskt vara en enskild människa som gör att det händer.…

Läs mer

Stockholm Pride stöttar Sarajevo Pride via Solidaritetsfonden

I söndags genomfördes den första pridemanifestationen i Bosnien Hercegovina när Sarajevo Pride marscherade genom staden. Paradvägen gick från minnesmärket för andra världskriget “Eternal Flame” till parlamentet. Paraden genomfördes under stort säkerhetspådrag och arrangörernas uppskattade deltagarantal på 500 slogs rejält och totalt räknar man runt 3 000 deltogare. Stockholm Pride har…

Läs mer