Stockholm Pride fördömer serbiska presidentens Europride-hot

Stockholm Pride fördömer kraftfullt Serbiens president Aleksandar Vucics uttalande om att överväga att ställa in paraden under Europride i Belgrad 17 september.

Presidentens agerande är oacceptabelt och orättfärdigt, särskilt med tanke på att Serbiens konstitutionsdomstol tidigare ansett att förbuden av paraden 2011, 2012 och 2013 varit ett brott mot konstitutionen.

Att Serbiens ledning kan komma att vika ner sig för påtryckningar från religiösa ledare och högerextremister är ett svaghetstecken från ett land som förhandlar om medlemskap i EU. Europeiska värderingar måste gälla även i Serbien. Att kunna genomföra och delta i en trygg och säker prideparad är en rättighet som tillfaller alla i Europa.

Stockholm Pride kommer att närvara under Europride i Belgrad och vi kommer att delta i paraden den 17 september vare sig den är tillåten eller inte. Vi står solidariska med prideorganisationen i Belgrad.

Fredrik Saweståhl, ordförande för Stockholm Pride
Mats Nordström, internationell sekreterare för Stockholm Pride