Michal Budryk vald till ny ordförande för Stockholm Pride 2024

Föreningen Stockholm Pride höll den 10 mars ett välbesökt årsmöte där Michal Budryk valdes till ny ordförande för Stockholm Pride 2024.

– Det är otroligt hedrande. Det är ett mycket ansvarsfullt uppdrag av stor vikt för hela communityt, inte minst i dagens samhällspolitiska klimat. Jag har hittat mitt folk här och jag är glad att jag har fått en chans att ge tillbaka till communityt och till Sverige, säger Michal Budryk, nyvald ordförande Stockholm Pride.

Föreningen Stockholm Pride gör 2023 ett mindre negativt resultat på drygt -16 000. Trots detta är föreningens ekonomi fortsatt god med god likviditet, rapporterade styrelsen, bl.a. med anledning av att partnersamarbeten har ökat tack vare framgångsrikt arbete på marknadsavdelningen.

Solidaritetsfonden har under 2023 blivit en egen juridisk person och insamlingsstiftelse, som under året stöttat t.ex. Skopje Pride. De färgglada Solidaritetsarmbanden säljs även fortsatt till stöd för fondens arbete, och under festivalen har t.ex. konst utauktionerats för att ytterligare samla in medel till stöd för pridefestivaler i andra länder där det inte är lika självklart att manifestera för hbtq+-rättigheter.

Under 2024 vill Michal Budryk utifrån årets tema ”Starkare tillsammans” bidra till communityts sammanhållning med extra fokus på mental hälsa.

– Vi tillhör några av de mest utsatta i detta avseende. Många sår syns inte på ytan och det måste vi komma ihåg även i möten med varandra. Ett snällt ord, en vänlig gest, ett leende kan ibland vara skillnaden mellan liv och död. Jag vill bidra till att vi alla ska känna oss välkomna, respekterade och inkluderade, och kunna leva fritt som dem vi är, säger Michal Budryk, nyvald ordförande Stockholm Pride.

Föreningen kommer under 2024 arbeta vidare med ett större förändringsarbete med ledorden relevans och tillgänglighet, där priderörelsens rötter är ständigt närvarande och påminner om den manifestation för rättigheter som festivalen är. Michal Budryk vill se en festival med sänkta trösklar där alla kan hitta sin plats.

– Det är många områden där framsteg för hbtq+-rättigheter har avstannat eller börjat backa. Jag hoppas att vi redan till sommaren när vi inviger Stockholm Pride 2024 kan fira nya framsteg, säger Michal Budryk, nyvald ordförande Stockholm Pride.

Årets tema ”Starkare tillsammans” ska i sommar ännu tydligare genomsyra hela festivalen inkl. Pride Parade där organisationen ska arbeta för att ytterligare förankra och föra dialog runt temat med aktörer som önskar medverka.

Styrelsens proposition om att i stadgarna inkludera gruppen ”asexuella” som föreningens målgrupp bifölls enhälligt av årsmötet.

En framvaskad version av RFSL Förbundets och RFSL Stockholms motion om ett intensifierat hållbarhetsarbete för Stockholm Pride bifölls. Detta innebär att föreningen ska ta fram en hållbarhetspolicy, titta på frågan om en ny hållbarhetscertifiering, och påbörja mätning av festivalens klimatpåverkan redan 2024.

Övriga ledamöter i styrelsen 2024 är Vera-Linn Lanängen, vice ordförande, Johan Molander, kassör, Per Wahlberg, Cornelia Karlsson, Mats Nordström, Anne Hööglund, Saga Rosén, och sedan tidigare valda Marcus Sköld.

Ny ordförande Michal Budryk. Foto: Julius Lindblom