Vix Herjeryd

Vix Herjeryd

Uttalande ang utställare i parken 2019 08 05

 Vi har i samband med årets festival mottagit en hel del frågor rörande våra utställare. Stockholm Pride är en ideell medlemsförening med syfte att arbeta för att stärka hbtq-personers rättigheter och livssituation. Detta gör vi bl.a. genom att arrangera Kulturfestivalen Stockholm Pride. Vi vilar på en…