Foto: Rob Maxwell

Kallelse till årsmötet 2024 · Call to the 2024 Annual Meeting

Scroll down for English version.

Stockholm Pride kallar härmed till årsmöte 2024.

Datum och tid: söndagen den 10:e mars 2024, kl. 13 – 17 (registrering från och med kl. 12).

Lokal i centrala Stockholm meddelas senare.

Motionsstopp: den 9:e februari 2024.

Medlemsstopp: den 18:e februari 2024.

Anmäl ditt deltagande genom länken: https://forms.office.com/e/FXiYw1Tckt

Fullständig information hittar du här:

Välkomna!

English:

Stockholm Pride calls to the 2024 Annual Meeting.

Date and time: Sunday, the 10th of March 2024, 1 PM – 5 PM (on-site registration from noon).

Venue in central Stockholm will be communicated at a later time.

Last day for motions: the 9th of February 2024.

Last day for membership with voting rights: the 18th of February 2024.

Register for the meeting through the link: https://forms.office.com/e/FXiYw1Tckt

Complete information:

Welcome!