Kompletterande handlingar inför årsmötet

Informationen nedan har tidigare skickats ut på mejl till de anmälda medlemmar som har gett Stockholm Pride tillåtelse att skicka utskick.

Längst ned i detta inlägg finns en nedladdningsbar fil med alla handlingar inför årsmötet.

Eftersom det fortfarande tyvärr inte är möjligt för oss att ses så kommer årets årsmöte för Stockholm Pride att ske på Zoom. OBS! Samtliga deltagare ska anmäla sig via denna länk.

Information i samband med utskick av kompletterande handlingar

Här finns kompletterande handlingar inför föreningens Stockholm Prides Årsmöte 2021.
Bifogat är inkomna motioner, propositioner, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Styrelsen informerar om nedanstående punkter som årsmötet kommer att få ta i beaktande.

 1. Revisorernas berättelser finns ej i detta utskick utan läggs upp på föreningens webbplats snarast möjligt, skickas ut som ytterligare komplettering samt kommer att finnas på årsmötet. Denna försening beror på att styrelsen färdigställde verksamhetsberättelsen för
  2021 sent så att revisorerna ej har fått skälig tid för granskning. Vi beklagar detta.
 2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning kommer att finnas i underskriven version på årsmötet.
 3. Valberedningens förslag kommer även detta att skickas ut som komplettering samt läggas på vår webbplats och givetvis finnas tillgängligt på årsmötet.

Information om digital mötesform

Eftersom det fortfarande tyvärr inte är möjligt för oss att ses så kommer årets årsmöte för Stockholm Pride att ske på Zoom. OBS! Samtliga deltagare ska anmäla sig via denna länk. Vårt årsmötespresidium kommer att leda er igenom processen, men ett par saker är bra att se till innan du loggar in:

 • Ladda ner och installera Zoom. Om du redan har applikationen – se till att den är uppdaterad.
 • Det är bra om du har hörlurar med mikrofon (ett vanligt headset funkar) för att du ska höra och höras så bra som möjligt.
 • Prova ljudet och din kamera innan, och bekanta dig med hur du stänger av och sätter på din mikrofon och kamera.
 • Vi ser gärna att årsmötesdeltagarna har kameran påslagen, framförallt i samband med anförande, men det är givetvis inget måste.
 • Se till att du har så lite bakgrundsljud som möjligt där du sitter.
 • När du loggar in på Zoom, döp dig till den/de medlemmar du företräder, t.ex. både ditt namn som privat medlem + din förening i det fall du även är föreningens ombud.
 • Skriv gärna pronomen inom parentes efter namnet.
 • Det är en fördel vid röstning om organisationer har möjlighet att skicka ett ombud som enbart företräder föreningen. Under mötets gång kommer vi att kunna diskutera motioner, rösta och utrycka våra åsikter.
  Det kommer inte vara som vanligt, men vi tror att detta sätt kommer att vara det bästa sätter att ses och tillsammans bestämma inriktning för organisationen kommande år. Vi kommer vid mötets början gå igenom praktiska detaljer, och vi kommer säkerställa pauser under mötets gång.

Kompletterande dokument, dagordning, propositioner o.s.v: