Foto: Rob Maxwell

Stockholm Pride årsmöte 2022 – anmälan är nu öppen!

Kompletterande handlingarna inför årsmötet är nu tillgängliga.

De kompletterande handlingarna innehåller information om digital mötesform, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förvaltningsberättelse, motioner och propositioner, samt valberedningens förslag.

OBS!! Anmäl ert deltagande vid årsmötet på knappen nedan. Endast anmälda bjuds in till mötet.