”Starkare tillsammans” är årets tema för Stockholm Pride 2024

Temat för årets Stockholm Pride är ”Starkare tillsammans”, en påminnelse såväl som uppmaning inför sommarens färgstarka festival i en utmanande tid när rättigheter ifrågasätts och tonlägget i den offentliga debatten länge varit högt.

– Tanken med årets tema är att påminna om att vi är ett community, att samla alla delar av communityt och alla våra allierade från höger till vänster och alla delar av samhället bakom det fortsatta arbetet för att stärka hbtq+-personers ställning i Sverige, Europa och världen. Vi ska inte låta dem som vill polarisera hindra oss, säger Fredrik Saweståhl, ordförande Stockholm Pride

Både i Sverige och internationellt har det politiska klimatet hårdnat och svårvunna rättigheter har dragits tillbaka. Vissa delar av communityt har drabbats mer än andra. Med temat belyser Stockholm Pride det som är en av grundpelarna för hbtq+-rörelsen – alla människors lika värde, och varje människas rätt att få vara sig själv och älska den eller de den vill. Kan dessa grundläggande principer ifrågasättas för någon kan de ifrågasättas för alla. Det får aldrig accepteras, och kampen för att vända utvecklingen är gemensam.

– Våra framgångar behöver försvaras, vi behöver vara många som har dialog med alla runt om oss, och vi behöver tillsammans vara ett stöd för de i communityt som behöver det mest, både här hemma och i andra länder, säger Fredrik Saweståhl, ordförande Stockholm Pride

– Festivalen består av flera olika mötesplatser där alla deltagare och besökare är en viktig del av det stora. Det är i mötet vi kan växa, växa tillsammans, bli starkare tillsammans, säger Mia Modin, festivalchef Stockholm Pride

Stockholm Pride uppmanar alla som vill vara med och bidra med programpunkter under sommarens festival att ha årets tema ”Starkare tillsammans” i åtanke.