Fem händer som visar upp solidaritstsarmbandet.

Upprop – Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride

Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride har till syfte och ändamål att samla in och förvalta ekonomiska medel som ska användas till att stödja arrangerandet av Pride-festivaler och liknande evenemang utomlands, framför allt i de delar av världen där hbtq-personer förföljs och där genomförandet av Pride-festivaler motarbetas av myndigheter eller är förbjudet.

Pride är en global rörelse för hbtq-personers rättigheter, för en värld där alla kan leva tryggt och öppet. Så ser inte världen ut. Därför är internationell solidaritet oerhört viktigt. Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride finns för att bidra till en bättre morgondag för hbtq-personer i länder där förutsättningarna är svåra, motståndet påtagligt och omgivningen avvisande.

Ekonomiska medel som inkommer genom detta upprop skall tillföras den nybildade Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride.

Stiftelsetyp:Insamlingsstiftelse
Stiftelsens namn:Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride
Stiftare:Föreningen Stockholm Pride (Org.nr 802402–6612)

Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Pride ligger under Länsstyrelsen Stockholm tillsyn.