Foto: Cecilie Johnsen

Uppdaterat: Handlingar inför årsmötet 2023

Handlingarna inför årsmötet är nu tillgängliga och innehåller dagordning, komplett verksamhetsberättelse och valberedningens förslag till ny styrelse samt revisorer.

Det har inte inkommit några motioner och styrelsen har inte skrivit någon proposition detta år. Revisorernas berättelse är nu tillgänglig. PM från de förtroendevalda revisorerna är nu också tillgängligt.

Om du är medlem har du fått ett mejl med handlingarna, samt mer information om mötet.

Var, när hur

Datum:Söndagen den 19 mars 2023
Tid:13:00-17:00 (registrering från 12:30, mötesstart 13:00)
Plats:Mötet kommer att vara ett fysiskt möte i Stockholm, du som medlem har fått mejl med mer information om lokal.
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse
Dagordning
Revisionsberättelse
PM från revisorerna